Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van WaaaW kids.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. U heeft te allen tijde recht van inzage en correctie op uw gegevens.